ZGJ-029

Zhang Guojun, Asking Mountain XIII, 2014, Porcelain Panel Painting, 39.5 x 39.5 inches, 100 x 100 cm

ZGJ-030

Zhang Guojun, Asking Mountain XV, 2014, Porcelain Panel Painting, 39.5 x 39.5 inches, 100 x 100 cm

ZGJ-011

Zhang Guojun, Seance of Mountains , Porcelain, 29 x 8 x 8 inches, 74 x 20 x 20 cm

ZGJ-023

Zhang Guojun, Beyond Mountains XXIII, 2013, Porcelain Panel Painting, 69 x 13.5 inches, 175 x 34 cm

ZGJ-015

Zhang Guojun, Beyond Mountains XV, 2013, Porcelain Panel Painting, 70 x 27 inches, 178 x 69 cm

Zhang Guojun, Beyond Mountains XIV, 2013, Porcelain Panel Painting, 2013, 66 1/2 x 27 1/5 inches 

Zhang Guojun, "Asking Mountains XII", 2014, Porcelain Panel Painting, 69 x 13 7/5 x 1 2/5 inches 

ZGJ-024

Zhang Guojun, Beyond Mountains Series XXIV, 2013, Porcelain Panel Painting, 69 x 13.5 inches, 175 x 34 cm

ZGJ-023

Zhang Guojun, Beyond Mountains XXIII, 2013, Porcelain Panel Painting, 69 x 13.5 inches, 175 x 34 cm

ZGJ-021

Zhang Guojun, Beyond Mountains XXI, 2013, Porcelain Panel Painting, 69 x 13.5 inches, 175 x 34 cm

ZGJ-020

Zhang Guojun, Beyond Mountain XX, 2013, Porcelain Panel Painting, 69 x 13.5 inches, 175 x 34 cm

ZGJ-019

Zhang Guojun, Beyond Mountains XIX, 2013, Porcelain Panel Painting, 69 x 13.5 inches, 175 x 34 cm

ZGJ-017

Zhang Guojun, Beyond Mountains XVII, 2013, Porcelain Panel Painting , 69 x 13.5 inches, 175 x 34 cm

ZGJ-016

Zhang Guojun, Beyond Mountains XVI, 2013, Porcelain Panel Painting, 69 x 13.5 inches, 175 x 34 cm

ZGJ-032

Zhang Guojun, Beyond Mountains Series XVI to XXIV, 2013, Porcelain Panel Paintings, 69 x 120.5 x 2.5 inches, 175 x 306 x 6.5 cm, (each / framed)

 

ZGJ-028

Zhang Guojun, Asking Mountain XIV, 2014, Porcelain Panel Painting, 39.5 x 39.5 inches, 100 x 100 cm

ZGJ-010

Zhang Guojun, Seance of Mountains, 2010, Porcelain Panel Painting, 70 x 27 inches, 178 x 69 cm